מהי נומרולוגיה קרמאטית

בכל תאריך ושם אצורים, בנוסף לפוטנציאל וליכולות שהבאנו לעולם, גם זיכרונות ומטענים מצטברים מגלגולים קודמים –ואלו ה"שיעורים" שבאנו ללמוד ולתקן בחיים אלו. הביטוי של הזיכרונות הללו משתקף במספרים הדו –ספרתיים הנראים במספר היעוד או הגורל שלנו, במספרי היום ובסיכום הגימטרי של השם הפרטי.

תמר זוהר שיר