קורסים וסדנאות

"כאשר האדם הפשוט רוכש ידע, הוא נעשה חכם.
כאשר החכם מגיע לידי הבנה, הוא נעשה פשוט."
(אמרת זן)

קורסים וסדנאות

תמר זוהר שיר